Нови продукти

TUXIDO Dotted MEGA pack 60

Цена
23,49 лв.

За какво се отнася настоящата Политика за Поверителност?

Политика за поверителност се отнася до следната интернет страница: www.tuxido-condoms.com , управлявана от ТУКСИДО България ЕООД, която гарантира поверителността на данните на потребителите, които са избрали да я използват. Политиката посочва различните области, в които се засяга поверителността на данните на потребителя и подчертава задълженията и изискванията на потребителите на интернет страницата, както и на собствениците на интернет страницата.

ТUXIDO се отнася отговорно към поверителността. Следните принципи подчертават нашeто уважително отношение спрямо правото Ви на поверителност:

  1. Страницата се притежава и управлява от Туксидо България ЕООД и неговите дъщерни дружества (наричани тук по-долу заедно, като “ние” ,“нас” ,“наш” и други подобни местоимения).
  2. Ние оценяваме доверието, което ни оказвате, като ни предоставяте лична информация. Ние ще използваме Вашата лична информация по честен начин, като заслужим Вашето доверие.
  3. Ние ще ви предоставим ясна информация за това как използваме Вашата лична информация. Винаги ще бъдем прозрачни в отношенията си с Вас относно информацията, която събираме, какво правим с нея, с кого я споделяме и с кого трябва да се свързвате, ако нещо Ви тревожи.
  4. Ние ще предприемем всички разумни мерки, за да защитим информацията Ви от злоупотреба и ще осигурим сигурността й.
  5. Ние ще спазваме всички приложими закони и разпоредби, касаещи опазването на лични данни, като си сътрудничим с органите, ангажирани с опазване на данните. При отсъствие на законодателство за опазване на личните данни, ще действаме в съответствие с общоприетите принципи, управляващи опазване на личните данни.
  6. По време на развитието на нашия бизнес, насотящата политика може да се промени, така че периодично проверявайте тази страница, за да се уверявате как се третира Вашата лична информация.

Интернет страницата

Тази интернет страница и собствениците й предприемат проактивен подход  към поверителността на потребителите, за да се уверят, че са предприети необходимите действия за опазване на поверителността на потребителите по време на посещението на интернет страницата. Тази интернет страница отговаря на всички национални закони и изисквания за опазване на поверителността на потребителите. ТУКСИДО  България ЕООД няма да събира лична разпознаваема информация за Вас (т.е. за Вашето име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща) освен ако самите Вие не ни я предоставите доброволно.

Страницата на Туксидо е проектирана и предназначена за употреба от посетители на възраст от 16 до 99 години. Ако установим, че сме приели информация от дете без съгласието на родител или настойник, в случаите, при които е необходимо такова съгласие, ние ще изтрием възможно най-бързо подобна лична информация. Ние ще използваме информацията от Вашите лични данни за извършването на проверки, като след потвърждаване на проверката, наложим и възрастови ограничения.

Платформи на социалните медии

Комуникация, задължения и действия, предприети през външни социални медийни платформи, че тази интернет страница и че притежателите й участват в нея, изпълнявайки условията и политиките за поверителност, притежавани от всяка социална медийна платформа.

Потребителите получават съвет как да използват социалните медийни платформи разумно и да комуникират/се ангажират по отношение на тях с надлежна грижа и внимание по отношение на собствената им поверителност и лични данни.  Нито тази интернет страница, нито собствениците й, няма да търсят лична информация или информация от деликатно естество (чувствителни данни) чрез социалните медийни платформи и няма да окуражават потребителите, желаещи да обсъдят чувствителни подробности относно контактуването им чрез първоначалните канали за комуникация, нито  по телефон или електронна поща.

Тази интернет страница може да използва бутони за социално споделяне, което да подпомага споделянето на съдържанието на страницата директно от интернет страниците към съответната платформа на социалната медия. Нашият съвет към потребителите  ни е, преди да използват такива бутони за социално споделяне, да го направят според собствена си преценка и да обърнат внимание, че такава платформа на социална медия може да проследи и да съхрани Вашето запитване за споделяне на интернет страницата чрез акаунта на Вашата платформа на социалната медия.

Бюлетин по Електронна поща

Настоящата интернет страница оперира чрез програма за изпращане на бюлетини по електронна поща, която се използва за информиране на абонатите относно продукти и услуги, доставяни посредством  същата интернет страница. Потребителите, ако желаят, могат да се абонират чрез автоматизиран онлайн процес, като направят това по своя преценка. Някои абонаменти биха могли да бъдат обработвани мануално след предварително писмено съгласие от потребителя.

Никакви лични данни няма да бъдат предавани на трети лица, нито споделяни с фирми/ хора, извън фирмата, която управлява тази интернет страница.

Кампанията за маркетинг по електронна поща, публикувана на тази интернет страница или собствениците й,  може да съдържа средства за проследяване в рамките на актуалната електронна поща. Дейността на абоната се проследява и съхранява в базата данни за бъдещи анализи и оценяване. Такава проследяваща дейност може да включва: отваряне на електронна поща, предаване на съобщения по електронна поща, проверяване на линкове в рамките на съдържанието на електронната поща, време, дати и честота на дейността ( като това съвсем не е изчерпателен списък).

Тази информация ще се използва за усъвършенстване на бъдещи кампании по електронна поща и за осигуряване на потребителя на по- важни съобщения, свързани с тяхната дейност.

Опазване на Вашата лична информация

Ние взимаме всички предпазни мерки за опазване на личната Ви информация  и изискваме от всяка трета страна, която ползва или обработва Вашата лична информация за нас, да направи същото. Достъпът до Вашата лична информация е ограничен, за да се предотврати неоправомощен достъп, модифициране или злоупотреби и това е позволено само на нашите служители и агенти въз основа на нужно-ни- е-да-знаем. 

Вашите права за поверителност и как да ги използваме

Ако имате въпроси, коментари или тревоги относно това как обработваме Вашата лична информация, можете да се свържете с нас като кликнете на линка за контакт: “TUXIDO“, на страницата, която Ви е насочила към това Съобщeние за Поверителност. Вашето запитване ще бъде насочено към нас.

Имате право да ни кажете ако:

  • не искате в бъдеще да се свързвате с нас
  • бихте искали да получите копие от личната информация, която пазим за Вас
  • бихте искали от нас да коригираме, актуализираме или изтрием Вашата лична информация от нашите архиви
  • желаете да получавате доклад за всякакви злоупотреби с Вашата лична информация

С цел да ни съдействате за използване на Вашето запитване, моля предоставете ни Вашето пълно име и допълнителни данни.

ВХОД