Нови продукти

TUXIDO Dotted MEGA pack 60

Цена
23,49 лв.

ТУКСИДО България EООД, наричано по-долу “TUXIDO”,  желае да Ви предостави възможно най-доброто преживяване и вълнуваща причина да посетите отново нашата страница.

Цялата информация ("Информация"), която четете и виждате на тази страница е защитена от законите за авторското право или други закони за интелектуалната собственост.  Съдържанието ("съдържание") е собственост на TUXIDO, дъщерните му фирми, или други трети страни, над които TUXIDO  притежава определени законни права. TUXIDO може да променя тези срокове и условия по всяко време, като тези промени ще бъдат считат за окончателни, след Вашето приемане на модификациите. След разглеждането на тази страница, Вие се съгласявате с условията. Ако не желаете да приемете тези срокове и  условия, няма да можете да получите достъп до страницата.

Освен ако е указано друго, не можете да продавате, отчитате, наемате, отдавате под наем, възпроизвеждате, модифицирате, публикувате, разпространявате, преразпределяте, публикувате, изобразявате, предавате или, по някакъв друг начин, използвате нещо от съдържанието на тази страница за търговски цели. Можете, ако желаете, да теглите и запазвате във формата на диск или на твърд диск, единствено копие  на съдържанието на тази страница за лични, не-търговски цели, стига да не премахвате никакви бележки, известия за собственост.

Тази интернет страница и материалът в нея са предоставени „такива каквито са“, без никакви условия, гаранции, декларации или всякакъв друг вид условия. Тъй като TUXIDO е положило разумни усилия да представи точна и актуална информация на тази страница, TUXIDO не дава никакви уверения или гаранции по отношение на такава информация и по-конкретно, TUXIDO не поема никакви задължения или отговорност за грешки или пропуски в информацията, дадена в съдържанието на тази страница. TUXIDO не дава гаранции, че наличните файлове или съдържанието в интернет страницата за теглене от тази страница ще бъдат освободени от заразяване с вируси, червеи, троянски коне или други кодове, притежаващи  заразни или други деструктивни свойства. TUXIDO не гарантира, че интернет страницата ще оперира без грешки, както и че интернет страницата и нейният сървър са освободени от компютърни вируси или друг вреден материал.

Освен това, TUXIDO нито гарантира, нито уверява, че Вашето използване на информацията няма да навреди на правата на трети страни, които не са свързани с TUXIDO. Достъпът до страницата и използването й са на Ваш собствен риск, като нито TUXIDO, нито някоя друга трета страна, ангажирана в създаването, прехвърлянето или поддръжката на тази страница, няма да носи отговорност пред Вас относно всякакви пречки, косвени, последващи, случайни или придобиването на каквито и да било наказателни щети, произтичащи от Вашия достъп или използването на тази страница, или от Вашата неспособност да получите достъп до нея или да я използвате.

TUXIDO предоставя информация за своите актуални здравословни продукти. TUXIDO няма намерение да предоставя медицински съвети или указания относно използването им, а дава единствено обща информация, която не засяга всеки човек индивидуално, както и не се отнася до  отделни конкретни цели. Консултирайте се винаги с Вашият лекар или фармацевт за съвет във връзка с различни обстоятелства и нужди.

TUXIDO не поема никаква отговорност и няма да бъде задължено относно каквито и да било щети или вируси, които могат да заразят Вашето компютърно устройство в резултат на достъпа до страницата или използването й, както и от изтеглянето на каквато и да било информация от нея.

Търговските марки и знаци ("търговски марки"), изобразени на цялата страница са регистрирани в Европейския Съюз и са защитени от TUXIDO и лицензодатели – трети страни. Не се издават никакви лицензи, право или разрешение за използване на търговските марки от Вас или от друго, оправомощено от Вас лице. Злоупотребата с търговски марки е строго забранено и TUXIDO ще наложи своите права върху интелектуалната собственост.

Снимките и изображенията на хора, продукти, места или неща, изобразени на тази страница са или собственост на TUXIDO или са използвани с позволението на трети страни. Всяко използване на такива снимки или изображения от Вас или друго оправомощено от Вас лице, или от Ваш партньор, е строго забранено. Неупълномощеното използване на снимки и изображения могат да нарушат законите за авторското право или търговските марки, законите за опазване на личните данни или  законите и разпоредбите за комуникациите.

Всякаква комуникация или материал, изпратени на тази страница по електронна поща или по друг начин, ще се третират като не-конфиденциални и без право на собственост. Това включва идеи, предложения, коментари, въпроси и всякаква друга информация или данни. Всичко, предадено на TUXIDO може да се използва, възпроизвежда, предава, разкрива или публикува от TUXIDO или дъщерните му фирми, без ограничения или искане на компенсации.

TUXIDO не е прегледало всички страници, които са свързани с настоящата. В резултат на това, TUXIDO не носи отговорност за съдържанието на  свързаните страници и Вашето ползване на тези страници е на Ваш собствен риск. Когато решите да използвате тези линкове, Вие напускате нашия сайт. Тези линкове се предоставят единствено за Ваше удобство и ние не носим отговорност за съдържанието в тези страници, които могат да търпят изменения по всяко време, за което никой няма задължението да ни уведомява.

TUXIDO си запазва правото да променя или премахва всякакъв материал от съдържанието на интернет страницата по всяко време. Освен това, TUXIDO си запазва правото да спре сайта по всяко време и без предизвестие.

ТУКСИДО България ЕООД.

Адресна регистрация на дружеството: ул. „Мур” № 39,  1618 София, България.

ВХОД